Markedsforum Aust-Agder

Markedsforum Aust-Agder er til for alle som arbeider med salg og markedsføring på alle nivåer og er ment for å utveksle erfaringer og være en kilde til impulser og nytenking.

Vi har 60 bedriftsmedlemmer fordelt mellom Arendal, Grimstad og Lillesand. Som medlem kan de delta gratis på våre frokostmøter som vi fortrinnsvis holder ute hos bedrifter samt hos våre medlemmer i Aust-Agder.

Vi avholder ca. 8-10 frokostmøter i året og oversikt over disse sendes ut til medlemmene hvert halvår samt egen invitasjon i forkant av hvert møte.

Vi samarbeider med Kristiansand Markedsforening, noe som gir oss mulighet til å delta på deres arrangementer også til medlemspris.

Styret for 2013–2014:
Leder: Trine Omholt Jakobsen
E-post: trine@trikom.no, Mob 90 55 99 60

Nestleder: Tone Pernille Sivertsen
, Wannado,
E-post: tp@wannado.no, Mob: 99 46 99 57

Styremedlemmer:
Olav Hildeskor, 
Tvers AS,
E-post: olav@tvers.no, 
Mob. 98 21 80 95
Øivind Berg, 
SSR Reklamebyrå,
E-post: oivind@ssr.no, 
Mob:90 50 72 33
Ståle Almenning, Innoventi AS
E-post: stale@innoventi.no, Mob:93 00 89 80

Varamedlemmer:
Tore Jonssen, MediaService
E-post: tore@media-service.no Mob: 91 14 72 25
Inger-Elise Nipedal, Arendal Bibliotek
E-post: Nipedal, Inger Elise (Inger.Elise.Nipedal@arendal.kommune.no), Mob:91 57 54 75

SEKRETARIAT:
Markedsforum Aust-Agder
co/ Wannado ved Tone Pernille Sivertsen,
Skarestrand 11
4812 KONGSHAVN
Tlf. 99 46 99 57
E-post: post@markedsforum.com

Forum for faglig påfyll og nettveksbygging