Gard har hovedkontor i Arendal, og 109 års sammenhengende drift og lokal forankring på Sørlandet. Samtidig har Gard vokst med sin internasjonale kundebase og er nå etablert med 13 kontorer globalt. Sentralt i suksesshistorien står selskapets sterke merkevare bygget på kultur og relasjoner, finansiell styrke og kompetanse.

I dette frokostmøtet fortalte Svein Buvik (Chief Human Resources Officer) og Line Døskeland Dahle (Chief Customer Officer) om Gard og hvordan de jobber med ansatte og kunder for å bygge et rammeverk for forutsigbare kundeopplevelser som møter og overgår forventingene. Engasjerte, involverte og tilfredse medarbeidere er med på å øke kundeopplevelsen.