Elisabeth Austad Asser, leder av Sparebanken Sør sin avdeling «Digitale kanaler og marked», og resten av teamet bidro med matnyttige tips til MFAA sine medlemmer denne torsdagsmorgenen.

Markedssjef Trond Skjæveland fortalte om bankens prosess rundt utvikling av merkevarestrategien, hvordan dette har blitt videreført i markedsføringsplanleggingen og videre i bankens aktivitetsplan.

Alina Røysland, ansvarlig for digital markedsføring, kom med gode tips om hvordan å utvikle din digitale markedsføring. Et av hovedpunktene var «You can do anything, but not everything» - så bli bedre på det du gjør bra! Derfra kan du utvikle deg videre. Hun poengterte også viktigheten av god planlegging, og ikke minst sette av tid til gjennomføring og evaluering.

Videre var det Janicke Altenborg, ansvarlig for sosiale medier, som trakk frem Facebook og sosiale mediers potensiale for å bygge merkevare og nå ut til ulike målgrupper. Banken eksperimenterer med blant annet konkurranser, hverdagsbilder og -historier, kombinert med informasjon om ulike produkter for å vekke engasjement og også for å øke trafikken til nettsider. Dette har gitt gode resultater.
Janicke sitt tips er å aktivt bruke funksjoner som å «sjekke inn», emoji, «føle seg...» og tagging av person, sted eller bedrift for å få enda større engasjement.

Det hele ble avsluttet med en konkurranse knyttet til fakta om Sparebanken Sør. Vinneren fikk en valgfri smartklokke. Så – det lønner seg å komme på Markedsforum sine frokostmøter! Ikke bare er det en hyggelig møteplass med inspirerende foredrag, kaffe og frokost. Det kan også være overraskelser og flotte premier på lur!

Markedsforum Aust Agder takker Sparebanken Sør for et flott frokostmøte og vi gleder oss til neste samling etter sommeren.