Markedsforum deler hvert år ut prisen «Årets Markedsfører i Aust-Agder» til en bedrift eller virksomhet som har utmerket seg spesielt i løpet av året. Prisen er ment som en faglig utmerkelse for den markedsjobben som har blitt gjennomført, og som en inspirasjon for videre arbeid.

Nå kan du sende inn forslag til hvem du mener fortjener prisen. Alle som sender inn forslag til post@markedsforum.com innen 20. desember blir med i trekningen av en Apple Watch!


Slik foreslår du kandidater
Du kan sende inn forslag enkelt og greit uten mye om og men. Skriv hvem du foreslår, og gi en kort begrunnelse. Juryen kommer til å hente inn mer informasjon om de mest aktuelle kandidatene:

  • Innsikt. Problemstillingen - hvordan var situasjonen før
  • Løsning. Hvilke tiltak ble gjennomført?
  • Effekt. Resultatet - hvordan situasjonen ble etter


Prisutdeling
Selve prisutdelingen foregår i Arendal Kulturhus torsdag 31. januar 2019. Prisen består foruten heder og ære av en plakett og annonsering i Agderpostens kanaler til en verdi av kr 50.000.