Nærmere bestemt er 50.000 kroner mer satt av i budsjettet for medlemsmøter og arrangementer for medlemmene for regnskapsåret 2019 enn det som var brukt i 2018.

– Også i 2018 hadde vi mange gode medlemsarrangementer, noe som ble fremvist her i dag. Men vi ønsker å være enda synligere for medlemmene nå i 2019, sier avtroppende leder Ståle Almenning på vegne av foreningen.

Han leste opp årsberetningen i sin helhet, der stemningsbilder fra fjorårets arrangementer ble vist på storskjerm.

Faglig tyngde lokalt
Da temaet ble behandlet i forsamlingen, ble det påpekt fra Sidsel Pettersen, daglig leder i Innoventi at midlene bør brukes på arrangementer som er med på å styrke den faglige tyngden lokalt.

– Det er viktig at arrangementene også har et høyt faglig nivå, påpekte hun.

– Det å holde aktivitetene lokalt tror jeg blir viktig. Det er ikke alle som har tid til å reise langt, men alle er interessert i å holde seg faglig oppdatert, var innspillet fra Pettersen.

Fest og fag
Fokuset og begrunnelsen kommer grunnet få interessenter til vårens planlagte medlemstur til Barcelona og HP Demo & Experience Center. Det ble derfor på møtet drøftet muligheten for sommerfest med faglig innhold for medlemmene isteden.

– En sommerfest med faglig arrangement skal vurderes, sa nyvalg leder Sivertsen.

  • Det var 24 personer tilstede på møtet, derav 16 stemmeberettigede.
  • Ved inngangen av året (2018) hadde foreningen 78 medlemmer og 1 æresmedlem. I løpet av året har 17 meldt seg ut, og 7 nye kommet inn. Ved årsavslutning rommer medlemslisten 68 medlemmer og 1 æresmedlem.
  • Det var per 31.12 197 mottakere av nyhetsbrevene som sendes ut.
  • Kontigenten for små bedrifter (under 3 årsverk) er/har vært på 1500,-, 3000,- for store bedrifter og 6000,- for klyngemedlemskap.
  • Via markedsforum.com kan medlemmer og samarbeidspartnere vise seg frem på en god måte ved å legge inn info om seg selv. Dette er dermed en utvidet heldekkende digital løsning, til fordel både for foreningen og medlemmene. Mange medlemsbedrifter har oppdatert sin profil, men flere kan oppfordres til dette.

Årsmøtepapirer

Protokoll generalforsamling for 2018

Årsmøtet ble avsluttet med litt hjernetrim – Styrelederens Kahoot – til stor glede for forsamlingen.

Mona Hauglid Foto

Elise Hannaas presenterte regnskapet for 2018 og budsjett for 2019.

Helge Wiese-Hansen leste opp revisjonsberetningen, uten ytterligere kommentarer fra Generalforsamlingen.

Valg av nytt styre ble ledet av valgkomiteen ved Arnfinn Øynes, daglig leder i SSR Reklamebyrå.

Tre nye representanter kom inn i styret, samt en rolleendring (vara - leder). Påtroppende nytt styret (f.v.): Elise Hannaas (ikke på valg), Silje Granhaug (ikke på valg), Nina Øen (ikke på valg), Tone Pernille Sivertsen (ny fra vara), Espen Bierud (ny), Atle Woxholt (ny) og Linn Husby (ny).

Etter 2 år som leder gikk Almenningen av. Her overrakt blomster som takk for innsatsen. Nyvalg leder ble Tone Pernille Sivertsen.

Anne Brune og Elisabeth Stubø fra Agderposten. Elisabeth vant Styrelederens Kahoot og fikk blomster.

Etter årsmøtet fikk vi høre Birgitte Holt fra Clarion Hotel Tyholmen fortelle oss om hvordan de i Nordic Choice Hotels hver dag jobber for å bidra til en bedre verden.

Styret 2019-2020 (f.v.): Nina Øen (Lemon Design), Tone Pernille Sivertsen (Wannado), Atle Woxholt (Clarion Hotel Tyholmen), Espen Bierud (Canvas Hove), Silje Granhaug (Innoventi), Elise Hannaas (Kunst & Koordinering), Linn Husby (Text Me).