Ivre rekruttering og bemanning hadde i anledningen lånt møterom hos idrettskretsen i Sør Amfi. Med badmingtontrening og det gigantiske ØIF Arendal-banneret i storhallen som bakgrunnsteppe, presenterte selveste konsernsjef Geir Fredrik Sissener strategien bak navneendring, ny konsernlogo og etablering av bemanningsbyrå. 

Ivre er eid av idretten i Aust-Agder. Konsernet driver ulike selskap og eiendomsvirksomhet. Oppdraget er å skape verdier for idretten. 

Tidligere het konsernet Idrettsfinans. I 2017 laget de ny strategi, og bestemte at navnet måtte endres. 

Konsernet er tilrettelegger for idrettsglede. Det nye navnet ble derfor kort og godt Ivre, etter verbet å ivre. Logoen er utformet som en heiagjeng som hopper opp og ned. 

De erfarne seniorrådgiverene Heidi Tellefsen og André Pedersen ble hentet inn for å etablere Ivre rekruttering og bemanning. Allerede etter første fulle driftsår leverte de knallgode resultat og solid overskudd som kommer idretten i Aust-Agder til gode. 

Markedsforum takker for et hyggelig frokostmøte!