Hvert år på denne tiden arrangerer Markedsforum årsmøte og generalforsamling. Denne generalforsamlingen skulle bli mer utfordrende enn på lenge. Ikke bare valgte fem fra forrige styre å trekke seg ut. Sammenslåingen med Vest-Agder førte også til mange prinsipielle diskusjoner om veien videre. Blant annet måtte navnet på foreningen endres til bare Markedsforum, uten Aust-Agder på slutten. 

Men årsmøtet landet trygt på begge beina og har nå et strålende nytt styre, som jobber videre mot å gi deg faglig påfyll, hyggelige sosiale settinger og kåringen av årets markedsfører det neste året. 

Det var en rekke ekstraordinære saker som ble diskutert og konkludert på under samlingen på Clarion Hotel Tyholmen. Utvalget Nye Markedsforum v/ Arnfinn Øynes gjennomgikk en rekke innstillinger utvalget hadde kommet frem til og årsmøtet stemte over innstillingene. Resultatene ble slik: 

Markedsforum Aust-Agder vs. Markedsføringsforeningen i Kristiansand
Innstilling: Vi fortsetter som nå – helt adskilt med eget styre og heller søker et lokalt samarbeid.
Vedtak: Enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.

Medlemskap i Markedsforbundet
Innstilling: For en liten forening som vår er tiden nå moden for å melde seg ut og heller tenke lokalt samarbeid med andre. Og vi kan alltid komme tilbake om noen ting skulle endre seg.
Vedtak: Enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.

Samarbeid med Arendal Næringsforening
Innstilling: Markedsforum går i samtaler med Arendal Næringsforening for å komme frem til en modell for samarbeid mellom de to foreningene som kan forelegges styret/årsmøtet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.

Årets Markedsfører i Aust-Agder og Suksess Smitter
Innstilling: Fortsette å dele ut prisen Årets Markedsfører lokalt i vår region – samme fokusområde som tidligere.
Vedtak: Enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.
Innstilling: Navnet på prisen endres til «Årets Markedsfører – Markedsforum».
Benkeforslag: Generalforsamlingen gir styret mandat til å finne egnet navn på prisen.
Vedtak: 14 stemmer for benkeforslaget.

Navn på foreningen
Innstilling: Endre foreningens navn nå til kun å hete Markedsforum, og gi styret fullmakt til senere å endre til ev. ANF Markedsforum dersom det inngås samarbeid med ANF.
Vedtak: 15 stemmer for innstillingen.

Nytt styre
Det ble også valgt inn et nytt styre bestående av:
Leder: Espen Bierud
Nestleder: Kristin Maria Huseby
Styremedlemmer:
Elise Hannaas
Brit Maria Marcussen
Connie Johnsen
Alina Røisland
Varamedlemmer:
Erlend Årsbog
Christopher Kløcker Brekke

For enda flere detaljer, se: 
Årsmøtepapirer
Protokoll generalforsamling for 2019

Markedsforum ønsker å rette en spesiell takk og et stort hurra til Tone Pernille Sivertsen som går ut av styret etter over ti år.

Årsmøtet ble avsluttet med faglig påfyll av beste sort. Theodor Henriksen, leder av UiA CoLAB, delte personlige erfaringer fra både privat- og arbeidsliv. Foredraget handlet om hvordan menneskelig adferd kan benyttes til å redusere risiko, øke treffsikkerhet på nye produkter, kampanjer eller tjenester.

Stemningsbilder
Mona Hauglid Foto


Clarion Hotel Tyholmen serverte en deilig og mangfoldig frokosbuffet.


Valgkomiteens leder, Inger Elise Nipedal.


Randi Lauvdal fra Randi Lauvdal Blomster.


Silje Granhaug fra Siljestrek.

Tone Pernille Sivertsen fra Wannado.

Avtroppende styreleder Tone Pernille Sivertsen ledet årsmøtet.


Arnfinn Øynes presenterte sakene som utvalget «Nye Markedsforum» har jobbet med.


Foreningens revisorer Anne-Marie Beyer Larsen og Helge Wiese-Hansen sammen med Nina Øen og Ståle Almenning.


Æresmedlem Anne-Maria Beyer Larsen leste opp revisjonsberetningen.


Nyvalgt leder Espen Bierud takket Tone Pernille Sivertsen, Linn Kjøllmoen, Silje Granhaug og Nina Øen for innsatsen som styremedlemmer i Markedsforum. Atle Woxholt var ikke tilstede under gaveoverrekkelsen.


Theodor Henriksen fra UiA CoLAB holdt foredraget «Menneskelig adferd som ingrediens i verdiskaping».

Styret 2020-2021 (f.v.): Connie Johnsen (Vitensenteret Sørlandet), Christopher Brekke (Brekke Sport), Brit Maria Marcussen (Eureka kompetanse), Erlend Årsbog (Drum Brew), Elise Hannaas (Via Elise) og Espen Bierud (Levende Bilder). Alina Røisland (Sparebanken Sør) og Kristin Maria Huseby (Innoventi) var ikke tilstede da bildet ble tatt.