Årets årsmøte (generalforsamling for 2021) ble avholdt 17. mars på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal.

Connie Johnsen ønsket velkommen og ledet møtet. Hun gjennomgikk utdrag fra Årsberetningen og presenterte stemningsbilder fra fjorårets arrangementer. Sekretariatet ved Elise Hannaas presenterte regnskapet for 2021, leste opp revisjonsberetningen og gjennomgikk budsjettet for regnskapsåret 2022.

På vegne av valgkomitéen hadde Arnfinn Øynes følgende innstilling til nytt styre: Knut Svenningsen som leder, Kristin Maria Huseby som nestleder, Elise Hannaas, Erlend Årsbog, Svenn Bruun Isaksen og Julie Bøhn som styremedlemmer og Heidi Tellefsen og Mona Hauglid som varamedlemmer. Anne-Marie Beyer Larsen og Helge Wiese-Hansen fortsetter som revisorer. Valgkomitéen fortsetter som før, med Arnfinn Øynes, Ståle Almenning og leder Inger Elise Nipedal. Brit-Maria Marcussen, Connie Johnsen, Sverre Knutsen og Line Lauritzen ble takket av etter flott innsats i styret. 

Årsmøtepapirer
Protokoll generalforsamling for 2021

Etter årsmøtesakene med valg, holdt Trygve Nordgaard fra Besøkssenter Raet nasjonalpark et engasjerende og inspirerende foredrag om livet i området rundt oss og mange skjulte perler. Både kunnskap og nysgjerrighet ble vekket, og behovet for å reise langt litt mindre. En god miks av kunnskap, flotte bilder og litt filosofi var en fin start på dagen.

 

Stemningsbilder
Foto: Mona Hauglid Foto