Velkommen til MFAA generalforsamling for 2018!

Årsmøtepapirene finner du her.

Program
08.00 Frokostbuffet og mingling
08.30 Årsmøte med valg
09.30 «We Care at Sales in Nordic Choice Hotels» v/ Birgitte Holt

Nordic Choice Hotels har en visjon som sier «Gjennom Energi, Mot og Begeistring skaper vi en bedre verden, We Care». Vi får innblikk i hvordan de i hotellkjeden hver dag jobber for å bidra til en bedre verden.