Velkommen til MFAA generalforsamling for 2018!

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 21. februar. Sendes til post@markedsforum.com.

Årsmøtepapirene kommer senest 28. februar.

Program
08.00 Frokostbuffet og mingling
08.30 Årsmøte med valg
09.30 «We Care at Sales in Nordic Choice Hotels» v/ Birgitte Holt

Nordic Choice Hotels har en visjon som sier «Gjennom Energi, Mot og Begeistring skaper vi en bedre verden, We Care». Vi får innblikk i hvordan de i hotellkjeden hver dag jobber for å bidra til en bedre verden.

Påmelding


bevis at du er menneskelig - skriv inn det du ser på bildet