Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår kundene innenfor HMS, herunder: HMS systematikk, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø samt arbeidsmedisin. Vår visjon er: "veien til mestring og arbeidshelse" og våre verdier er: "arbeidsglede, redelighet og kompetanse".

Vi bistår ledere, verneombud, ansatte og arbeidsmiljøutvalg i tråd med Arbeidsmiljøloven, forskrifter og arbeidsgivers handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjenesten jobber primært med forbygging for å forhindre skader og utvikling av dårlig arbeidsmiljø, men bidrar også med gjenopprettende tiltak der skader har skjedd.

Agder Arbeidsmiljø IKS holder kurs innenfor alle HMS områdene, blant annet 40 timers HMS kurs for ledere og verneombud.

 

Kontakt

  • Besøksadresse: Bedriftsveien 9, 4841 ARENDAL
  • Kontaktperson: Reidun Midtun

Lenker

Bransjestikkord