Suksess Smitter 2018 ble delt opp i 2 deler – et dagseminar med foredrag og et kveldsarrangement med bespisning, mingling og utdeling av prisen Årets Markedsfører i Aust-Agder 2017».

Grønn Suksess Smitter var et samarbeid mellom Markedsforum Aust-Agder og Arendal Næringsforening. 


PROGRAM 
Grønn Suksess Smitter DAG
12.30 Registrering
13.00 STORMBERG 
Våre Strender VOSS WATER Unwrapped
14.20 Pause
14.45 Såpefabrikken 
ASKO Engeslandstunet PETTER GULLI
16.00 Avslutning og trekning av premie

Grønn Suksess Smitter KVELD
16.30 Bærekraftig tapasbuffet
17.00 Utdeling av prisen «Årets Markedsfører i Aust-Agder 2017»
18.00–22.00 Fest og mingling DJ PETTER NESSET

Konferansier: Petter Nesset

STORMBERG har gjort mange grep både for miljø og mennesker. Dette har vært en oppskrift som har bidratt til 360 millioner i omsetning. Petter N. Toldnæs fortalte hvorfor og hvordan bærekraft er viktig for merkevaren Stormberg. 

VOSS WATER har gjort avfall om til verdier, og har snudd underskudd til overskudd gjennom en rekke bærekraftige tiltak. Olaf Grimsmo berettet.

ASKO har ambisiøse klimamål. Vi har hørt om solceller på taket og el-lastebiler, men det er langt fra de eneste tiltakene bedriften gjør. Peder Syrdalen hadde mye å formidle.

PETTER GULLI er kreativ leder i Good Morning og har over lenger tid vært aktiv i diskusjonen om ansvaret som ligger hos oss som bedrifter og markedsførere i møte med det grønne skiftet. Petter er en av landets mest populære foredragsholdere, og kommer til oss med tittelen «Fra klimakommunikasjon til klimamotivasjon».

I tillegg til foredragsholderne fikk vi videopresentasjon om Våre StrenderUnwrappedSåpefabrikken og  Engeslandstunet Økolandsby.

Mer info finner du her.

Foto: Mona Hauglid