Leder
Espen Bierud, Levende Bilder

Nestleder
Kristin Maria Huseby, Innoventi

Styremedlemmer
Elise Hannaas, Via Elise
Brit Maria Marcussen, Eureka kompetanse
Connie Johnsen, Vitensenteret Sørlandet
Alina Røisland, Sparebanken Sør

Varamedlemmer
Erlend Årsbog, Drum Brew
Christopher Kløcker Brekke, Brekke Sport