HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

Det er til enhver tid styreleder i Markedsforum som er vår behandlingsansvarlig for personopplysninger.

 

HVA ER FORMÅLET?

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne gjennomføre vår primærtjeneste som er å drifte en medlemsbasert forening – et forum for kunnskap og inspirasjon for alle med interesse for salg, markedsføring og merkevarebygging – ved å planlegge og gjennomføre frokostmøter, arrangementer, seminarer og workshops. I dette ligger det også distribusjon av invitasjoner, informasjon og markedsføring for våre arrangementer og aktiviteter.

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES?

Hvilke personopplysninger som blir samlet inn avhenger av hvilke formål det skal brukes til. Vi samler ikke inn mer enn nødvendig. Ved påmelding til arrangementer og aktiviteter bruker vi organisasjonstilknytning (bedrift), fullt navn, e-post og telefonnummer. I tillegg behandler vi opplysninger om våre medlemsbedrifter, men dette defineres ikke som personopplysninger. Ved påmelding til åpne markedstiltak som for eksempel nyhetsbrev, vil det kunne samles inn bedrift, navn, e-post og telefonnummer.

 

HVOR HENTES OPPLYSNINGENE FRA?

For å delta på våre aktiviteter, få tilsendt informasjon, innhold eller annet materiell fra Markedsforum trenger vi enkle personopplysninger fra deg. Markedsforum sender kun ut informasjon til de gjeldende kontaktpersoner hos medlemsbedrifter eller andre personer som aktivt har gitt oss sine personopplysninger. Dette kan ha skjedd ved, men ikke begrenset til, innmelding i foreningen, påmelding til nyhetsbrev, deltakelse under arrangement og/eller aktivitet.

 

PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED AKTIVE MEDLEMSKAP

Når det gjelder personopplysninger i forhold til aktive medlemskap i Markedsforum regner vi et betalt medlemskap som samtykke til at vi kan sende ut vår basis informasjon for drift av foreningen til kontaktpersoner i deres virksomhet. Disse har dere selv gitt oss eller bekreftet via innmeldingsskjema og profiloppdateringslenke som dere mottar regelmessig og der dere selv kan oppgi kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos dere.

 

ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?

Det er ikke mulig å gjennomføre Markedsforums kjernevirksomhet uten et minimum av personopplysninger. Ved deltakelse på konferanse trengs personopplysninger tilknyttet fakturainformasjon og oppfølging av denne. Det er ikke-sensitive personopplysninger som fullt navn, telefonnummer, e-post, stillingstittel, bedriftsnavn og bedriftsopplysninger. Store deler av vårt informasjonsmateriell, kurs og evt. webinarer blir distribuert via e-post. Dette er derfor opplysninger Markedsforum samler inn for å kunne levere det innholdet eller tjenesten som er forespurt. Vi bruker oppgitt e-post og navn til oppfølging og informasjon. Det er derfor ikke frivillig om du ønsker å gi Markedsforum dine personopplysninger om du er medlem eller vil benytte deg av våre tjenester og tilbud.

 

UTLEVERES OPPLYSNINGENE TIL TREDJEPARTER?

Våre personlister/medlemskontaktlister blir brukt aktivt i sammenheng med nyhetsbrevtjenesten MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/) som vi har databehandleravtale med. Denne tjenesten bruker vi for å distribuere relevant innhold mot disse personene i det nevnte nettverket. Hvis en gitt aktivitet som, men ikke begrenset til: konferanse, arrangement, webinar eller kurs blir gjennomført med en verifisert ekstern samarbeidspartner, kan personopplysninger bli delt med dem. Vi vil i slike tilfeller verifisere at ekstern part ikke bruker personopplysninger til andre formål. Utover dette blir verken hele eller deler av våre personlister delt med tredjeparter.

 

HVORDAN SLETTES OG ARKIVERES OPPLYSNINGENE?

For å ikke motta kommunikasjon fra Markedsforum kan du selv melde deg ut av vår e-postliste i hver eneste e-post vi sender ut. Ønsker du å ikke få dine personopplysninger delt med tredjeparter som MailChimp må du ta direkte kontakt med oss (kontaktinformasjon under). Hvis du som deltaker av et kommende arrangement i regi av Markedsforum ønsker å få dine personopplysninger fjernet, kan ikke dette gjøres før ev. faktura er betalt. Vi vil også måtte oppbevare enkelte personopplysninger for å oppfylle bokføringsloven.

 

HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

Som registrert i Markedsforums medlems- eller kontaktliste har du rett til å få innsyn i alle personopplysninger vi har om deg. Du har også rett til å få alle dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke strider mot bokføringsloven. Norsk lov er gjeldende. Fra juli 2018 er EU-forordningen GDPR innlemmet i norsk lov og vi forholder oss til den.

 

HVORDAN SIKRES OPPLYSNINGENE?

Dine personopplysninger blir lagret sikkert i våre egne IT systemer levert av Microsoft, Nyhetsbrev-plattformen MailChimp, og i vår webløsninger og medlemsregister (markedsforum.com) som blir driftet hos vår leverandør Frameworks AS. Vi har databehandleravtaler med samtlige av disse som sikrer personvern, innsyn og sikker lagring.  

Hvis listene med personopplysninger flyttes mellom et av de nevnte systemene eller til verifiserte tredjeparter (som nevnt over), vil eksport-filen bli behandlet med stor forsiktighet, og når flyttingen er gjennomført vil den midlertidige filen slettes innen rimelig tid hos alle aktører involvert.

 

VÅRT NETTSTED BRUKER INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Hva er en informasjonskapsel?
En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når du besøker et nettsted. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre tidligere brukerinnstillinger, registrere hvilke sider du besøker og hvilke valg du gjør mens du bruker dem.

Samtykke
Ved å benytte Markedsforums nettsted (markedsforum.com) samtykker du i at vi kan lagre informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Dersom du ønsker å deaktivere informasjonskapsler for din nettleser, kan du gjøre dette via nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Mer om fremgangsmåte nederst på siden.

Hva bruker Markedsforum informasjonskapsler til?
Markedsforum benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltpersoners bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Markedsforum bruker informasjonskapsler til følgende formål:

  • for å lagre brukerinnstillinger — som f.eks. filter, søk, tekststørrelse, språk
  • for å håndtere pålogging og sesjoner
  • for å samle statistikk til å forbedre Markedesforums nettside
  • for å integrere sosiale mediefunksjoner som gjør det enklere for våre brukere å dele innhold

Markedsforum bruker Google Analytics for å få webstatistikk på vårt nettsted. Det medfører at din bruk av våre nettsider, inklusiv din IP-adresse, kan bli overført til Google. Markedsforum benytter Google Analytics anonymiseringsfunksjon som sørger for at de siste sifrene i brukerens IP-adresse blir maskert ved innsamling. IP-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Google Analytics før det blir lagret, og blir behandlet i tråd med Googles personvernpolicy.

Detaljert oversikt over informasjonskapsler som brukes på markedsforum.com finner du her.

 

KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen kan du ta direkte kontakt med Markedsforum.

Kontaktinfo finner du her.