ÅRETS NOMINERTE

Til prisen «Årets Markedsfører i Aust-Agder 2016» var det stort engasjement fra bransjen om å sende inn sine favoritter. Juryen startet med utgangspunkt i 38 kandidater og stod igjen med følgende nominerte:

Til hovedprisen Årets Markedsfører: TEDx Arendal – Agder Renovasjon IKS – Igland Garasjen AS.

Til Hederlig omtale: Likestillingskonferansen – Lille Andevinge – Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen – Multicom / Multitrend – Made on Sandøya – Risør Trebåtfestival.

 

ÅRETS JURY

Elise Hannaas – Kunst & Koordinering, Tone Pernille Sivertsen – Wannado (juryleder), Elisabeth Austad Asser – Sparebanken Sør, Birgit Fostervold, Inger Elise Nipedal – Arendal bibliotek, Per Harald «Palla» Bai Stabell – Aust-Agder Museum og Arkiv  avd. KUBEN og Øivind Berg – SSR Reklamebyrå.

 

 

ÅRETS MARKEDSFØRER 2016: IGLAND GARASJEN

Juryens begrunnelse:

Å markedsføre et interesseprodukt man gjerne kun kjøper en gang i livet er utfordrende. At potensielle kunder i tillegg har stort informasjonsbehov i kjøpsprosessen, gjør ikke markedsføringsjobben enklere. Tvert i mot.

Årets vinner har en rød tråd gjennom all sin kommunikasjon og en bevisst visuell identitet som skaper stor grad av gjenkjennelse og bidrar til en sterk posisjon når det gjelder merkevarekjennskap hos målgruppen.

Årets markedsfører viser en solid forankring i markedsføringens viktigste premisser for å lykkes ved blant annet å vise en tydelig strategi i valg av mediekanaler i kombinasjon med bruk av utradisjonelle virkemidler. Vinneren bruker sponsoratene sine på en kreativ måte, samt riksdekkende radio og TV for å bygge sin merkevare, og bevisst bruk av sosiale medier til dialog med målgruppen for å inspirere og lede potensielle kjøpere mot kjøpsbeslutningen. Vinneren evner å utnytte sin overordnede kreative idé og kommuniserer humoristisk hvordan produktet kan være med å gjøre hverdagen til eksempelvis en travel småbarnsfamilie enklere. I tillegg viser vinneren evne til å tenke utradisjonelt og utnyttet i 2016 Black Friday – en uventet kampanje som ga store salgstall i kampanjeperioden. Hvem skulle tro at man skulle få anledning til å kjøpe en garasje på impuls på Black Friday.

Juryen er imponert over soliditeten til markedsføringen til årets vinner, samt motet til å tenke utradisjonelt når det gjelder markedsføring av garasjer. Og ikke minst de resultatene det har gitt.

Årets vinner har vist at resultater ofte kommer som følge av god strategisk planlegging og et solid stykke markedsarbeid.

Vi gratulerer Igland Garasjen med tittelen Årets markedsfører 2016!

 

HEDERLIG OMTALE: MADE ON SANDØYA OG LILLE ANDEVINGE

Juryens begrunnelser:

Made on Sandøya
Den første vinneren av hederlige omtale har klart å få kunder interessert i å legge turen til steder som i utgangspunktet synes vanskelig tilgjengelig. Kandidaten har skapt solid oppmerksomhet også utenfor egen lokasjon.

På Sandøya utenfor Tvedestrand er det nemlig en forbløffende tetthet av kreative virksomheter. Ved å evne å samarbeide har disse løftet sin markedsføring. Ved å markedsføre seg under fanen Made on Sandøya har de klart å fremstå som en felles merkevare med svært forskjellige undermerker. Markedsføringen av Made on Sandøya markedsfører både dette fellesskapet av virksomheter samtidig som det bidrar til å gi hver enkelt i fellesskapet et kvalitetsstempel – de er Made on Sandøya. Juryen er enstemmige om at de fortjener Hederlig omtale for sin måte å kommunisere på – på tvers av både bransje og sektor mot ulike målgrupper.

Juryen er begeistret over hvordan ulike aktører har klart å samle seg om et konsistent markedsarbeid, både digitalt og analogt, og hvordan felles markedsføringsstrategi har resultert i at alle har blitt ekstra synlige gjennom den felles markedsføringen.

Vi gratulerer Made on Sandøya med Hederlig omtale 2016. 

Lille Andevinge
Innen salg og markedsføring er det et ord som er overordnet: ordene engasjement og synliggjøring. For å øke synligheten og engasjementet er det ofte lurt å være flere sammen om å dra lasset - og skape interesse på bredere front. Markedsføring handler om å gjøre det rette og la det bli kjent.

Neste vinner av hederlig omtale har vist seg å være svært god til å nå frem til sine målgrupper og sitt kjernepublikum – og har til og med fått sitt kjernepublikum til å endre sine vaner.

I Arendal går folk til byen på et tidspunkt hvor man kanskje heller burde tenke på å gå hjem. Det betyr at restaurantbransjen enten må selge mat og drikke veldig fort- eller ha åpent til langt på natt.
Utfordringen har vært: Hvordan kan man endre besøksvanene for Arendals restaurantgjester?

Denne kandidaten startet opp i 2016, og satte seg som mål å være et attraktivt sted for gjester som ønsket å tilbringe tid på byen fra tidlig kveld. Med lite markedsbudsjett, men rikt idétilfang har de har klart å skape et tilbud med levende musikk og spesielle arrangement for målgrupper med felles interesser. Resultatet er fullt hus fra tidlig kveld og fornøyde gjester. De har vært gode på segmentering, på å spisse sine budskap mot ulike kundegrupper, de har truffet sine målgrupper- og de har utviklet helhetlige konsepter mot sine utvalgte kundegrupper,

Vi gratulerer Lille Andevinge med Hederlig omtale 2016.