Prisen ble delt ut under bransjefesten Årets Markedsfører 23.03.23 på Streetfood Arendal.

FINALISTENE

Sørmegleren – Årets Markedsfører 2022
I tøff konkurranse med noen av Norges sterkeste meglerkjeder så har Sørmegleren opparbeidet seg unik posisjon i sitt nedslagsfelt. De siste året har de gjennom konseptene «Dag Otto Befaler» og «De sterkeste kortene» gjennomført markedsføringskampanjer med en tydelig profil, alt for å understreke at Sørmegleren er megleren som står på for kundene – uansett.

Juryen er imponert over kreativiteten som gjenspeiles i den konseptuelle ideen. Den har god lokal forankring og fremstår som svært profesjonelt gjennomført i sin utforming. Det er brukt en god miks av tradisjonelle og mer nye kanaler, som sammen gir god dekning i målgruppene Sørmegleren retter seg mot. Gjennom innsikt og rapportering vises det til effekt i form av økning i antall leads og en forsterket posisjon i sitt område.


Agder kollektivtrafikk
Juryens begrunnelse:
Agder kollektivtrafikk har et viktig samfunnsoppdrag som strekker seg over hele Agder og som mål å være «top of mind» når det gjelder bærekraftige reiser. De har gjennom solid innsikt om sine kunder og sitt marked utviklet et kommunikasjonsopplegg som spisser seg inn mot ulike behov og målgrupper. Humor er brukt som et virkemiddel i den konseptuelle ideen. Dette er med på å gi kampanjen oppmerksomhet og bidrar til at budskapet kommer tydeligere frem. «Bussen går oftere enn man tror, er rimeligere enn man tror, er mer praktisk enn man tror, er enklere enn man tror – og er et miljøvennlig alternativ til å forflytte seg». Kanalvalgene viser at kampanjen har som mål og nå alle.

Juryen synes Agder Kollektivtrafikk på en svært god måte har tilpasset materiell og buskap slik at den enkelte kanals karakter og kontekst kommer til nytte for å nå frem med budskapet. Passasjerstatistikken til selskapet ligger nå høyere i enn før pandemien, og AKT ser en økning nye reisende.


Strand Hotel Fevik

Juryens begrunnelse:
Historien viser at usikre tider gir et mulighetsrom for bedrifter som tør å satse og være innovative i møte med en krise. Strand Hotel Fevik er i nåtidens og Agders eksempel på at regelen lever videre!
Med konseptualiseringen av «Badehotellet» er det utviklet et tydelig konsept som tar utgangspunkt i historien til hotellet, men med en vri som gjør hotellet relevant i dagens marked. Strand Hotel Fevik har en tydelig og troverdig identitet i sine kampanjer og er markedsført godt ut i både fortjente og kjøpte kanaler. Det er brukt kreative virkemidler for å nå gjennom med budskapet. Strand Hotel Fevik er et godt eksempel på at en bedrift med begrensede ressurser kan gjennomføre effektfulle markedsføringskampanjer.

Juryen liker også godt hvordan hotellet har bygd omdømmet gjennom å satse på intern stolthet hos sine ansatte, og gitt muligheter for unge voksne med begrenset erfaring.

Resultatet har vært god omsetningsøkning og at hotellet er en attraktiv, viktig og lokal arbeidsgiver. Til sammen gjør dette at Strand Hotel Fevik er godt rustet for fremtiden.


ELdirekte.no
Juryens begrunnelse:
Med sin ambisjon om å bli en av Norges ledende nettbutikker inne elektro og belysning så har ELdirekte satt i gang flere tiltak i 2022 for å styrke sin merkevareposisjon.

Juryen mener at ELdirekte har, ved bruk av innsikt og via sin posisjon i markedet klart å avdekke sin målgruppe, satt seg klare satsingspunkter for å oppnå dette. Med en miks av langvarig tilstedeværelse på sosiale medier og god bruk av google ads, har de klart å treffe deres målgruppe der de der, i tillegg har ELdirekte et unikt grafisk design som skiller seg fra konkurrentene.

Resultatet av dette viser en økning i antall brukere av nettbutikken, økonomisk vekst, samt en positiv utvikling på søkevolum av deres merkevare.


Norse Atlantic Airways
Juryens begrunnelse:
Som nyetablert selskap i et marked preget av stor konkurranse så har Norse satt et klart mål, og jobbet aktivt for å øke kjennskap til deres merkevare. Ved hjelp av markedsføringsstrategier har de nådd nye målgrupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I sine markedsføringskampanjer bruker de en god miks av flere mediekanaler. Alt fra tradisjonell markedsføring, til utendørs reklame om hvorfor deres målgruppe bør velge Norse neste gang.
Som et norskeid selskap med lokal forankring i Arendal inkluderer de norrøne elementer i sin grafiske profil, og opprettholder en rød tråd på tvers av kanalene som blir brukt. Norse er tydelige på sitt budskap – de tilbyr en god kundeopplevelse og høy kvalitet til en lav pris.

Dette gjenspeiles også i resultatet fra kampanjen som viser til en gjenkjennelse av merkevaren hos over 550 000 personer, hvor 38% hadde en mer positiv holdning til Norse Atlantic som følge av kampanjen, i tillegg viser undersøkelsen at budskapet i kampanjen kom tydelig frem.


ÅRETS JURY

Knut Roar Svenningsen – Alti Arendal/Harebakken (juryleder), Kristin Maria Huseby – Innoventi, Fredrik Opheim – Uveil, Eivind Håverstad – Sparebanken Sør, Sverre Ferd – Edge Advice, Thorbjørn Sørheim – Schibsted, Fredrik Øvrevik – Agderposten.

Foto: Mona Hauglid Foto