VikingBad som i 2013 hadde 26 ansatte og en omsetning på 103 millioner, har i dag 40 ansatte og en forventet omsetning for inneværende år som nærmer seg 200 millioner. VikingBad er bransjetro, og selger kun sine produkter gjennom fagforhandlere.

Under dette frokostmøte ga daglig leder Stein Viggo Karlsen oss innsikt i hvordan VikingBad har klart å tilegne seg posisjon i markedet, og hvordan det jobbes internt og ekstern for å yte service i verdensklasse.

Vi fikk innblikk i hvilke utfordringer de står overfor, og grep som gjøres for å befeste sin posisjon i fremtidens marked.

Det hele avsluttet med omvisning i lokalene inkludert det nymoderne lageret.