Grunnet covid-19 og smitteverntiltak ble årets årsmøte (generalforsamling for 2020) avholdt som nettmøte (digitalt i Teams). 22 deltakere fant veien til «bli med»-knappen torsdag morgen 11. mars.

Styreleder Espen Bierud ønsket velkommen og ledet møtet. Han gjennomgikk utdrag fra Årsberetningen og presenterte stemningsbilder fra fjorårets arrangementer. Sekretariatet Elise Hannaas presenterte regnskapet for 2020, leste opp revisjonsberetningen og gjennomgikk budsjettet for regnskapsåret 2021.

På vegne av valgkomitéen hadde Inger Elise Nipedal følgende innstilling til nytt styre: Kristin Maria Huseby som leder, Brit Maria Marcussen som nestleder, Elise Hannaas, Connie Johnsen, Erlend Årsbog og Svenn Bruun Isaksen som styremedlemmer og Sverre Knutsen og Line Lauritzen som varamedlemmer. Anne-Marie Beyer Larsen og Helge Wiese-Hansen fortsetter som revisorer. Valgkomitéen fortsetter som før, med Arnfinn Øynes, Ståle Almenning og leder Inger Elise Nipedal. Espen Bierud, Alina Røiseland og Christopher Kløcker Brekke ble takket av etter god innsats i styret – en gavepakke ligger klar hos Tyholmen Kolonial.

Etter årsmøtet fikk vi med oss Thomas Fiskå og Arne Martin Larsen fra kommunikasjonsavdelingen ved UiA. Foredragsholderne snakket om hva som må til for å lykkes med en presentasjon enten den gjøres digitalt eller fysisk. De fortalte litt om hva vi kan forvente oss av kurset «Presentasjonsteknikk», som er satt opp som frokostmøte i mai.

Årsmøtepapirer
Protokoll generalforsamling for 2020

I påvente av fotografering med Mona Hauglid Foto, samlet det nye styret seg foran skjermen :)