Ivre rekruttering og bemanning bistår virksomheter i rekrutteringsprosessen til prosjektbaserte, midlertidige og faste stillinger.

Konsernsjef Geir Fredrik Sissener forteller oss om:

o   Kort presentasjon av konsernet Ivre as
o   Hvorfor ble Ivre rekruttering og bemanning as etablert, herunder valg av navn og logo
o   Rebranding av konsernet fra IdrettsFinans as til Ivre as herunder døtre sommeren 2018.
Hvorfor gjorde vi det? Prosess og produkt

Møtet er flyttet fra Ivres kontorer i Åsbieveien (som tidligere oppgitt) til Sør Amfi.

Velkommen!