Durapart er en samfunnsaktør som har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobben.

Gjennom et tett og godt samarbeid med lokalt næringsliv og ansatte med høy kompetanse på området mener vi å kunne si at vi er "nøkkelen til arbeidslivet". Dette skal vi være best på!

Hvert år er det 7-800 personer som benytter seg av en eller flere av våre tjenester. Mange av disse går videre i arbeidsrelatert aktivitet og videre i jobb.

Kontakt

  • Besøksadresse: Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 ARENDAL
  • Telefon (bedrift): 37 05 65 00
  • E-post (bedrift): post@durapart.no
  • Kontaktperson: Øyvind Vedal

Lenker

Bransjestikkord