Lisand AS er en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak i østregionen av Aust-Agder for mennesker som av ulike årsaker har falt ut eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften tilbyr også varig tilrettelagte tiltaksplasser (VTA) basert på behovet fra våre eierkommuner innenfor gitte rammer fra NAV. Våre er eierkommuner er følgende: Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.

Kontakt

  • Besøksadresse: Grendstølveien 16, 4900 TVEDESTRAND
  • Telefon (bedrift): 37 19 93 20
  • E-post (bedrift): post@lisand.no
  • Kontaktperson: Tor Kristian Johansen

Lenker

Bransjestikkord