Velkommen til MFAA generalforsamling for 2019!

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 19. februar.

Årsmøtepapirene vil være klare senest 26. februar.

Program
08.00 Frokostbuffet og mingling
08.30 Årsmøte med valg
09.30 «Menneskelig adferd som ingrediens i verdiskaping» v/ Theodor Henriksen, UiA CoLAB

 

«Menneskelig adferd som ingrediens i verdiskaping»
Vi mennesker liker å tro at vi er rasjonelle, logiske individ – særlig på jobb. Sannheten er at vi er mer sammensatt enn som så. Det gjelder oss som arbeidstakere, men også de vi samarbeider med, de som leder oss, og de som benytter de varene eller tjenestene vi leverer. Dette må vi anse som en fordel, ikke en ulempe. Theodor Henriksen, leder av UiA CoLAB vil dele personlige erfaringer fra både privat- og arbeidsliv som utforsker hvordan menneskelig adferd kan benyttes til å redusere risiko, øke treffsikkerhet på nye produkter, kampanjer eller tjenester.
 
Theodor Henriksen er utdannet tjenestedesigner og har jobbet med alt fra prosessindustri til kreftkirurgi som konsulent i Oslo før han flyttet til Grimstad i 2019. Theodor har bred erfaring med undervisning og kursvirksomhet og jobber nå som leder for CoLAB på Universitetet i Agder.

Påmelding


bevis at du er menneskelig - skriv inn det du ser på bildet